Diensten en tarieven

Diensten

 • Financiële administratie;
 • Aangiften omzetbelasting;
 • Jaarrekeningen;
 • Tussentijdse financiële overzichten/rapportages;
 • Liquiditeitsprognoses;
 • Fiscale aangiften Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting;
 • Loonadministratie;
 • Payroll;
 • Correspondentie richting diverse instanties;
 • Begeleiding startende ondernemers;
 • Uw boekhouding kan naar wens bij u worden opgehaald en teruggebracht;
 • Hulp op afstand via TeamViewer (Computer op afstand bedienen).

Tarieven

Bij een eerste afspraak worden uw wensen geïnventariseerd. Tevens wordt dan een uurtarief of vaste jaarprijs samengesteld. Eventuele andere tarieven bij samenwerking met externe vakspecialisten worden vooraf besproken.